<div align="center"> <h1>Akwarium Triamonda</h1> <h3>Strona poświęcona akwarystyce, roślinom, nawożeniu. Opis budowy i funkcjonowania zbiornika 470l. Rozważania na temat uprawy roślin akwariowych, niedoborów i nadmiarów mikro i makroelementów, procesów zachodzących w akwarium.</h3> <p>akwarium, akwarystyka, rośliny, nawożenie, PMDD, kwiaty, woda, skład, stany przejściowe, nawozy, zbiornik otwarty, filtracja, oświetlenie,system podmiany wody, ryby, obsługa, denitrator, denitryfikator, objawy niedoborów i nadmiarów mikroelementów</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://aip.pl/~triamond/default.htm" rel="nofollow">http://aip.pl/~triamond/default.htm</a></p> </div>